Sędziowie wszystkich klas wędkarskich 27.01.2024 - przypomnienie

 

Okregowe Kolegium Sędziowskie przypomina iż w dniu 27.01.2024 zgodnie z wcześniejszymi wiadomościami odbędzie się szkolenie wraz z weryfikacja Sędziów wszystkich klas wędkarskich prowadzone przez członka Głównego Kolegium Sędziowskie PZW  .

 

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji oraz książeczek sędziowskich dotyczy wszystkich klas wędkarskich .

Szkolenie przeprowadzi Członek Głównego Kolegium Sędziowskiego PZW 

Kandydaci na sędziego podstawowego oraz podwyzszenie kwalifikacji z podstawowego na okręgowego proszeni są o zabranie ze sobą jednego zdjęcia, długopisu oraz ZOSW jako pomoc podczas egzaminu . 

 

 

Wstępny plan : 

Do godziny 8:30 przybycie 

Szkolenie i przedstawienie ZOSW

Wolne Wnioski 

Weryfikacja 

Egzaminy 

Zakończenie  przewidziane na około 12 - 13 zależne od zapytań i poruszanych zagadnień 

 

Plan może ulec zmianie o czym poinformujemy na miejscu 

 

Serdecznie pozdrawiamy
GKSedz i OKSedz