Uchwały Prezydium 2022-2025

Uchwały Prezydium ZO na kadencję 2022-2025

pdf icon

 

Uchwała nr 1/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 24.03.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia

„Regulaminu dotyczącego spraw

finansowo – księgowych

Okręgowego Kapitanatu Sportowego”

pdf icon 

 

Uchwała nr 2/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 24.03.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon

 

Uchwała nr 3/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 24.03.2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości czynszu

dla Koła PZW Relax w Tarnowie

 pdf icon

 

Uchwała nr 4/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 24.03.2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody

na bezpłatne korzystanie z wód

Okręgu PZW w Tarnowie

pdf icon   

Uchwała nr 5/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 24.03.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

   

Uchwała nr 6/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 24.03.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon 

Uchwała nr 7/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 28.04.2022 roku

w sprawie upoważnienia osób do podpisywania umów

 

Uchwała nr 8/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 28.04.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała nr 9/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 28.04.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała nr 10/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 24.03.2022 roku

w sprawie zwolnienia zawodników zaproszonych z innych okręgów, na zawody spinningowe, z opłaty jednodniowej

pdf icon   

Uchwała nr 11/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 28.06.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

   

Uchwała nr 12/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 28.06.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon  Uchwała nr 13/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 28.06.2022 roku

w sprawie ustalenia opłaty za wjazd na Akwen Niwka i Trzydniaki.

 pdf icon  

Uchwała nr 14/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 28.06.2022 roku

w sprawie podpisania umów dotyczących wyhodowania narybku – narybek jesienny

pdf icon   

Uchwała nr 15/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 27.07.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała nr 16/2022

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 27.07.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała nr 17/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 27.07.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała nr 18/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 27.07.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała nr 19/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 27.07.2022 roku

w sprawie w sprawie postępowania w wypadku utraty zezwolenia.

 pdf icon  

Uchwała nr 20/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 27.07.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała nr 21/2022

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 31.08.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała nr 22/2022

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 14.12.2022 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała nr 23/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 14.12.2022 roku

w sprawie zakupu kas fiskalnych i terminali na potrzeby kół i okręgu PZW w Tarnowie.

 pdf icon  

Uchwała nr 24/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 14.12.2022 roku

 w sprawie ustalenia opłaty dla zawodników na czas trwania zawodów wędkarskich.

pdf icon   

Uchwała nr 25/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 14.12.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji zawodów w okręgu tarnowskim.

pdf icon   

Uchwała nr 26/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 14.12.2022 roku

w sprawie świadczeń dla sędziów sportowych
pdf icon 

Uchwała nr 27/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 14.12.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji gospodarki znakami wartościowymi w Okręgu PZW Tarnów”.

pdf icon 

Uchwała nr 28/2022

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 14.12.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia wykazu wód górskich.

   

Uchwała nr 29/2022

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 27.01.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała nr 30/2022

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 27.01.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon

Uchwała nr 31/2023

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 16.03.2023 roku

W sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pracę z młodzieżą.

pdf icon 

Uchwała nr 32/2023

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 26.04.2023 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z garażu okręgowego w rejonie stawu S-1.

pdf icon   

Uchwała nr 33/2023

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 26.04.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 pdf icon  

Uchwała nr 34/2023

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 26.04.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała Nr 36/2023

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 22.05.2023 r.

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon   

Uchwała nr 37/2023

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie

z dnia 22.05.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała nr 38/2023

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 22.05.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon 

Uchwała nr 39/2023

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 22.05.2023 roku

w sprawie stosowania ilości zanęt na wodach płynących, użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnowie.

 

Uchwała nr 40/2023

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 19.07.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała nr 41/2023

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 19.07.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała nr 42/2023

z dnia 25.10.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

 

Uchwała nr 43/2023

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 13.11.2023 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon

Uchwała nr 47/2024

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 20.03.2024 roku

w sprawie ustalenia składki jednodniowej dla zawodników wędkarskich członków PZW , na czas trwania zawodów 

 

Uchwała nr 50/2024

z dnia 23.05.2024 roku

UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

pdf icon

Uchwała nr 51/2024

Prezydium ZO PZW w Tarnowie

z dnia 23.05.2024 roku

w sprawie ustalenia zasad parkowania na akwenach Narożniki , Trzydniaki S1 oraz S2