Okręgowe Kolegium Sędziowskie

 

Okręgowe Kolegium Sędziowskie zobowiązuje Sędziego Głównego do wypełnienia po każdych odbytych zawodach Notatki Sędziego załączonej poniżej i dostarczenie przez Skarbnika do Działu Księgowości wraz z raportem finansowaym po każdym miesiącu wraz z  pełną dokumentacją zawodów w oraz przestrzegania Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW podczas trwania zawodów .
 
pdf icon Notatka Sędziego po odbytych zawodach , protesty zawodników 
pzw icon Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW - wszystkie dyscypliny