Opłaty informacje

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na zbiornikach i stawach na rok 2022 Okręgu PZW Tarnów 

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na rzekach i zbiornikach wodnych na rok 2022 Okręgu PZW Tarnów 

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na zbiorniku S2 Trzydniaki - złów i wypuść na rok 2022 Okręgu PZW Tarnów

Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką z wykorzystaniem środków pływających łodzi lub pontonu oraz łódki elektrycznej zdalnie sterowanej  w 2022 r Okręgu PZW Tarnów

Zezwolenie okresowe na rok 2022 Okręgu PZw Tarnów


Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna: P - Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Ulgowa: Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia z 10 letnim stażem w PZW a kobiet powyżej 60-go roku życia z 10 letnim stażem w PZW oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Uczestnik: Dla młodzieży do lat 16-tu z zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (normalna),: Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (ulgowa) Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia z 10 letnim stażem w PZW a kobiet powyżej 60-go roku życia z 10 letnim stażem w PZW oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (uczestnika) - dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składki Uzupełniające U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów dla Członków, którzy zamierzają skorzystać z większej ilości wód z niektórych wód lub metod wędkowania.

       

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

  1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW.
  2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód).
  3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.
  4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2
  5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Dębina Zakrzowska, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka)

Załącznik 1 wykaz wód:

Wszystkie rzeki, potoki i zb. Czchów, Zb. Skrzyszów  i Olszyny

Załącznik 2 wykaz wód:

stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Dębina Zakrzowska, Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie , Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )

Załącznik 3 wykaz wód:

Stawy pod opieką Koła, *opłaty okresowe możliwość wykupienia tylko w Kole, który opiekuje się daną wodą.

Załącznik 4 wykaz wód:

Trzydniaki S2 złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2

Załącznik 5 Środki pływające:

Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych: Komorów, Niwka, Narożniki, Bobrowniki Wielkie, pozostałe zbiorniki pożwirowe całkowity zakaz używania środków pływających.

Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.