Składki członkowskie 2022
LpTreśćKwota
1 Składka członkowska 100,00 zł
2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) czlonkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
 50,00 zł
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 25,00 zł
4 Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
 
25,00 zł
0-25,00 zł
5 Legitymacja członkowska  5,00 zł

UWAGA:

1) Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymacje członkowską.
2) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW. 

3) Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

Uchwała 361/IX/2021 ZG PZW z dnia 18 września 2021r.