Pliki do pobrania
 SPORTOWE 2023
word icon Regulamin Zawodów 
word icon Lista startowa 
word icon Monitoring Wód Otwartych 
pdf icon Klauzula opiekuna małoletniego 
pdf icon Zgoda rodzica małoletniego 
word icon Protokół  z zawodów  
word icon Harmonogram zawodów 
word icon Tabela wpłat opłaty startowej - wykaz osób  
word icon Tabela osób nie posiadających opłat na czas trwania zawodów 
exelll Tabela Zawodów 1 Turowych 
exelll Tabela Zawodów 2 Turowych
word icon Potwierdzenie odbioru Bonów wartościowych 
word icon Potwierdzenie odbioru nagród rzeczowych 
pzw icon Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW - wszystkie dyscypliny
word icon Wniosek o zawarcie umowy na  użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi na amatoski połów ryb od 19.05.2023 r. - przy pobieraniu opłaty startowej 20 dni przed zawodami do złożenia w Biurze ZO
word icon Prośba o wyrażenie zgody na organizację zawodów na rzekach od 19.05.2023 r. bez opłaty startowej 20 dni przed zawodami do złożenia w Biurze ZO