Luda Władysław

Z-ca Przewodniczącego OSK

Koło Stalprodukt Bochnia