Zarybienie w dniu 11.10.2023
Boleń narybek jesienny  , Certa narybek jesienny 

 
W dniu 11.10.2023 odbyło się zarybienie Boleniem narybek jesienny oraz Certą narybek jesienny   : 

 

 

- 11.10.2023 roku zarybienie

boleń narybek jesienny rzeka Wisła Obwód    Rybacki nr 4 w ilości ok. 4.500 sztuk,

  1. ok godziny 10.30 Górka most              

- 11.10.2023 roku zarybienie

boleń narybek jesienny rzeka Wisła Obwód    Rybacki nr 5 w ilości ok. 14.500 sztuk, ok. godziny 11.00 Szczucin most.        

 

- 11.10.2023 roku zarybienie

certa narybek jesienny rzeka Raba Obwód     Rybacki nr 5 w ilości ok. 2.000 sztuk,

  1. ok godziny 11.20 Raba Cikowice – Bogucice –Cerekiew.

- 11.10.2023 roku zarybienie

certa narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9 w ilości 17.000 sztuk,

boleń narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9 w ilości 9000 sztuk

  1. godziny 11.45 Wiadukt autostrady.

- 11.10.2023 roku zarybienie

boleń narybek jesienny  rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 7 w ilości 2.000 sztuk

  1. ok godziny 12.20 Czchów boisko.

- 11.10.2023 roku zarybienie

certa narybek jesienny rzeka Biała Tarnowska Obwód Rybacki nr 2 w ilości ok. 4.500 sztuk

ok. godziny 13.00 Pleśna.              

 

- 11.10.2023 roku zarybienie

boleń narybek jesienny rzeka Dunajec zb. Czchów Obwód Rybacki nr 6 w ilości ok. 13.000 sztuk

ok godziny 13.20

 

- 11.10.2023 roku zarybienie

boleń narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 8 w ilości 5.000 sztuk

certa narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 8 w ilości 6.500 szt.

  1. ok godziny 13.40 Zgłobice.

-->LINK DO ZDJĘĆ<--           

    

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie w roku 2023 realizuje zadanie pod nazwą :

wfosigw logotype color

" Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności biologicznej - przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy , szczupaka i bolenia w systemie rzeki Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej "


 Współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z zawartą umową w dniu 02 sierpnia 2023

Koszt kwalifikowany zadania - 193.600,00 zł

Kwota dotacji - 66.800,00 zł

900x135