Zarybienie w dniu 25.10.2023
Jaź narybek jesienny 

 
W dniu 25.10.2023 odbędzie się zarybienie Jaziem narybek jesienny    : 

 

- 25.10.2023 roku zarybienie rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 4 jaź narybek jesienny   w ilości 200 kg w miejscowości Górka most ok godziny 6.00 

- 25.10.2023 roku zarybienie rzeka Uszwica Obwód Rybacki nr 1 jaź narybek jesienny w ilości 30 kg w miejscowości Brzesko   ok godziny 6.45 

- 25.10.2023 roku zarybienie rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5 w ilości jaź narybek jesienny w ilości 500 kg Szczucin ok godziny 6.50 

- 25.10.2023 roku zarybienie rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 6 jaź kroczek w ilości 200 kg w miejscowości Wytrzyszczka ok godziny 7.20

- 25.10.2023 roku zarybienie rzeka Breń Obwód Rybacki nr 1 jaź narybek jesienny w ilości 50 kg w miejscowości Radwan ok godziny 7.20 

- 25.10.2023 roku zarybienie rzeka Biała Tarnowska Obwód Rybacki nr 2 jaź narybek jesienny w ilości 60 kg w miejscowości Koszyce ok godziny 8.30  oraz zbiornik Skrzyszów w ilości 50 kg miejscowość Skrzyszów ok godziny 9.15