Zarybienie w dniu 17.11.2023
Szczupak narybek jesienny   

 
W dniu 17.11.2023 odbędzie się zarybienie Szczupak narybek jesienny : 

17.11.2023  roku zarybienie rzeka Raba Obwód Rybacki nr 5 szczupak  narybek jesienny w ilości 150 kg zarybienie w m. Cikowice o godzinie 8.40

 - 17.11.2023 roku zarybienie jaź kroczek rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9  w ilości  100 kg w miejscowości Bobrowniki wiadukt autostrady  o godzinie 13.00

- 17.11.2023 roku zarybienie rzeka Dunajec  Obwód Rybacki nr 8 jaź kroczek w ilości 100 kg w miejscowości Zgłobice  ok godziny 13.45

- 17.11.2023 roku zarybienie rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 4 szczupak narybek jesienny  w ilości 150 kg Górka most o godzinie 8.00      

- 17.11.2023 roku zarybienie rzeka Dunajec  zb. Czchów Obwód Rybacki nr 6    szczupak narybek jesienny  w ilości 200 kg  o godzinie 9.30  

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie w roku 2023 realizuje zadanie pod nazwą :

wfosigw logotype color

" Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności biologicznej - przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy , szczupaka i bolenia w systemie rzeki Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej "


 Współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z zawartą umową w dniu 02 sierpnia 2023

Koszt kwalifikowany zadania - 193.600,00 zł

Kwota dotacji - 66.800,00 zł

900x135