Zarybienie Karpiem

Od nia 14 marca do 22 marca br . odbyły się zarybienia wyrobisk pożwirowych Karpiem - dużym i średnim.

Zarybiono zbiornik Niwka - 4750kg, Komorów- 1550kg , Trzydniaki - 1300kg, Trzydniaki S1 - 1000kg , Trzydniaki S2 - 400kg, Kłaj - 300kg oraz Boborowniki Wielkie - 200 kg.